d’konomi, başta ekonomi olmak üzere dijital hayatın her alanına ilişkin paydaşların merak edebilecekleri, istedikleri konularda mümkün olduğunca yalın ve net bilgi alabilecekleri, açık oturum, konferans, sempozyum ve benzeri fikir alışverişinde bulunabilecekleri yeni nesil dijital etkinlikler platformudur.

Bu amaç ve vizyon ile üreticiler, üniversiteler, medya, STK’lar ve kamu karar vericileri ve benzeri paydaşları bir araya getirerek, sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Dijital finans, blockchain uygulamaları, akıllı şehir ve benzeri alanlarda tüm görüşleriniz, yorumlarınız, bilgileriniz ve önerileriniz  için bizimle iletişime geçebilirsiniz.